Đèn thả hiện đại 16 bóng CDT1401 
Thiết kế website